6 years ago

DVB Debate:Who listens to the ethnic voices? (Part C)

DVBTV
DVBTV
“ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ၾကာ ေဘးဖယ္ခံထာရတဲ့ တိုင္းရင္းသားျပည္သူေတြရဲ႕ အသံေတြကို ဒီကေန႔ ဘယ္သူေတြကနားေထာင္ေပးေနလဲ” ဆိုသည့္ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၁၂.၁၀.၂၀၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ဒီဗီဘီရုပ္သံသတင္းဌာနမွ
ထုတ္လႊင့္ျပသခဲ့သည့္ ဒီဗီဘီ ဒီဘိတ္ (တတိယပိုင္း)။