LK Cánh Buồm Chuyển Bến, Chuyến Tàu Hoàng Hôn - Thanh Thúy, Phương Dung

  • il y a 8 ans