7 yıl önce

İSTANBUL TARİHİ TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞU-Vakt-i Seherde (Derman Sendedir)

Nafi Tuncer
VAKT-İ SEHERDE (DERMAN SENDEDİR)
Vakt-i seherde
Düştüğüm yerde
Açılır perde
Derman sendedir

Düşmüşüm kaldır
Ağlarım güldür
Minnetim oldur
Derman sendedir

Benim biçare
Yürek pür pare
Kaldım avare
Derman sendedir

Nefs-i zalimi
Sundum elimi
Gözle halimi
Derman sendedir

Derviş Himmet'e
Derdi firkate
Çare vuslata
Derman sendedir

Makam: Nevâ İlâhi
Beste: Hafız POST
Güfte: Derviş HİMMET EFENDİ (Bolu’lu Âşık HİMMET)

(İSTANBUL TARİHİ TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞU)
Yöneten: İhsan ÖZER