7 năm trước

Cuộc phiêu lưu trên xa mạc cùng Lexus GX 460 2016

Mai Anh Tài
Là một chiến mã vô cùng mạnh mẽ Lexus GX 460 đã được thử nghiệm trong hành trình phiêu lưu với bão cát trên xa mạc. Video hấp dẫn khó quên nếu bạn được trải nghiệm nó
Website: http://xelexus.vn/
Giá xe Lexus: http://xelexus.vn/gia-xe-lexus/
Lexus RX 350: http://xelexus.vn/lexus-rx-350/
Lexus ES 350: http://xelexus.vn/lexus-es-350/
Lexus ES 250: http://xelexus.vn/lexus-es-250/
Lexus GS 350: http://xelexus.vn/lexus-gs-350/
Lexus GX 460: http://xelexus.vn/lexus-gx-460/
Lexus NX 200T: http://xelexus.vn/lexus-nx-200t/
Lexus LS 460: http://xelexus.vn/lexus-ls-460/

Duyệt thêm video

Duyệt thêm video