Shahbaz Taseer ko Mumtaz Qadri ki phasi se phle recover karlia tha-Sabir Shakir

  • 8 years ago