Sing-off : CHỐN XƯA BÌNH YÊN & WRECKING BALL - BẢO LONG - NTBA 2014 ( SEASON 1) - LIVESHOW 8 BÁN KẾT

  • 8 years ago
Chương trình Nhân tố bí ẩn 2014 ( Season 1): Liveshow 8 Bán Kết - Chặng đua khắc nghiệt. Phần thi Sing-off : Loki Bảo Long với bản mash up Chốn Xưa Bình Yên & Wrecking Ball.
The X-factor of Viet Nam 2014 ( Season 1): Liveshow 8.
Website chính thức: http://nhantobian.vn
Fanpage chính thức:https://www.facebook.com/nhantobianvietnam
Youtube chính thức: http://youtube.com/nhantobianvietnam

Recommended