Cháu Lên Ba | CHAU LEN BA | Nhạc Thiếu Nhi Vui Nhộn | Nhạc Thiếu Nhi TV

  • 8 yıl önce
Cháu Lên Ba - Ca Nhạc Thiếu Nhi Vui Nhộn. Video Bài Hát Cháu Lên Ba Cháu Đi Mẫu Giáo Vui Nhộn Hay Nhất Cho Thiếu Nhi Giúp Bé Ăn Ngon Miệng.\r
\r
Cháu lên ba cháu đi mẫu giáo Cô thương cháu là cháu không khóc nhè Không khóc nhè để mẹ trồng cây trái Ba vào nhà máy ông bà vui cấy cày Là lá la là.\r
\r
Bài hát Cháu lên Ba, lời bài hát : Cháu lên ba cháu đi mẫu giáo Cô thương cháu là cháu không khóc nhè Không khóc nhè để mẹ trồng cây trái Ba vào nhà máy.

Önerilen