8 years ago

Tara Ke Bhai Ne Akshara Ko Maarne Ke Liye Uski Dawa Mein Milaya Zaher 7th December 2015 Yeh Rishta Kya Kehlata hai

DramaTashan
Tara Ke Bhai Ne Akshara Ko Maarne Ke Liye Uski Dawa Mein Milaya Zaher 7th December 2015 Yeh Rishta Kya Kehlata hai