7 năm trước

Pets- Wild at Heart - Episode 2 Vietsub

Phim Khoa Học
Trong một chương trình đóng gói với kỹ thuật quay phim đáng kinh ngạc, từ nhiếp ảnh Schlieren mà làm cho có mùi có thể nhìn thấy, để di chuyển X-quang, siêu chậm, và tầm nhìn cực tím cũng như horsecams HD và doggycams, khám phá làm thế nào vật nuôi của chúng tôi trải nghiệm thế giới thông qua các giác quan đáng kinh ngạc của họ và ẩn các kênh truyền thông.

Duyệt thêm video

Duyệt thêm video