8 years ago

Review: Shuriken Sentai Ninninger DX Cho Gattai Nin Shuriken

Yaze
DX Shuriken Gattai Shurikenjin! Shuriken Sentai Ninninger! Tinh hoa 40 năm Super Sentai (1975-2015) hầu như đều có trong phiên bản Ninninger này!\r
\r
\r
\r
[TMT][066] Review DX Shurikenjin! Shurikenjin Drago! Shuriken Sentai Ninninger! 手裏剣戦隊ニンニンジャー .\r
\r
Thực hiện: Đình Bảo, Minh Lý! [TMT][066] Review DX Shurikenjin! Shurikenjin Drago! Shuriken Sentai Ninninger! 手裏剣戦隊ニンニンジャー .

Browse more videos

Browse more videos