7 năm trước

Manchester United 1-0 CSKA Moscow : Wayne Rooney goal

Phuoc Vinh Dinh
Manchester United 1-0 CSKA Moscow : Wayne Rooney goal Manchester United 1-0 CSKA Moscow : Wayne Rooney goal Manchester United 1-0 CSKA Moscow : Wayne Rooney goal Manchester United 1-0 CSKA Moscow : Wayne Rooney goal Manchester United 1-0 CSKA Moscow : Wayne Rooney goal Manchester United 1-0 CSKA Moscow : Wayne Rooney goal Manchester United 1-0 CSKA Moscow : Wayne Rooney goal Manchester United 1-0 CSKA Moscow : Wayne Rooney goal Manchester United 1-0 CSKA Moscow : Wayne Rooney goal Manchester United 1-0 CSKA Moscow : Wayne Rooney goal Manchester United 1-0 CSKA Moscow : Wayne Rooney goal Manchester United 1-0 CSKA Moscow : Wayne Rooney goal Manchester United 1-0 CSKA Moscow : Wayne Rooney goal Manchester United 1-0 CSKA Moscow : Wayne Rooney goal Manchester United 1-0 CSKA Moscow : Wayne Rooney goal Manchester United 1-0 CSKA Moscow : Wayne Rooney goal Manchester United 1-0 CSKA Moscow : Wayne Rooney goal Manchester United 1-0 CSKA Moscow : Wayne Rooney goal

Duyệt thêm video

Duyệt thêm video