9 years ago

Đoàn giải phóng quân - ĐH Sư phạm, ĐH Kiến Trúc, ĐH Ngoại ngữ ( ĐH Quốc gia HN)

VTV Showbiz
VTV Showbiz
Sáng tác: Phan Huỳnh Điểu
Biểu diễn: ĐH Sư phạm, ĐH Kiến Trúc, ĐH Ngoại ngữ ( ĐH Quốc gia HN)
Live show Rock 2

Browse more videos

Browse more videos