7 years ago

Es karam ka karun shukar kesay Ya Muhammad Noor-e-Mujasam by Huriya-faheem

Merry Diyya
Es karam ka karun shukar kesay Ya Muhammad Noor-e-Mujasam by Huriya-faheem