Jawani Phir Nai Ani (JPNA)-Song Aj Phir Khul Jaye Botal

  • 9 years ago
Humayun Saeed, Hamza Ali Abbasi,Ahmad Butt, Vasay Chaudhry, Soha Ali Khan, Aisha Khan, Mehwish Hayat,Ismail Tara,Uzma Khan,Ismail Tara, Javed Sheikh, Bushara Ansari