8 yıl önce

GÜLİZAR KLASİK TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞU-Ah Ki Kûned Kavmî Beyâkîn (KÂR-I MUHTEŞEM)

Nafi Tuncer
AH Kİ KÛNED KAVMÎ BEYÂKÎN (KAR-I MUHTEŞEM)
Hey ki yâr yâr yâr te ne nen nâ dir nâ
Hey ki dost dost te ne nen nâ dir nâ
 di rem lâ dir nâ â di rem lâ dir nâ
 di rem lâ dir ten nen ne de re dil li ney vay
Ney vay ye lel le le le le le le lâ kavli muhteşem

Ah ki kûned kavmî beyâkîn
A ha a ha hey yâr a ha a ha hey dost
A ha a ha hey yâr det te re dil ler ti nâ
Dil le re dil ler ler ti nâ ter dil li ney vay
Ter dil li ney vay ter dil li ney vay

Ah ti nâ yen tir lâ yen tir yel lel lel li nazlım vay
Ah ti nâ yen tir lâ yen tir yel lel lel li ye lel le le le le le le
Lâ kavli muhteşem
Ah nigâh me bâd o ber â yed zi ke mîn
Dir di ri ten nâ til lil len nâ â di rem lâ dir nâ
 di rem lâ dir nâ
Dir dir ten nâ til lil len nâ â di rem lâ dir nâ
Bî ha be rest re hin ü â nest ü ne în

Makam: Rast Kâr-ı Muhteşem
Beste: Abdülkadir MERÂGÎ

GÜLİZAR KLASİK TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞU
Sanat Yönetmeni: Tahir AYDOĞDU

SOLİSTLER:
Seçil (AK) KUTLU
Tülin KUŞOĞLU
Hülya AYDOĞDU
Cumhur KOCA
Turhan ÖGE
Sefer KARABÜK
Murat IRKILATA

SAZENDELER:
Kanun: Tahir AYDOĞDU
Ney: Uğur ONUK-Kaan BİRHEKİMOĞLU
Ud: Gülçin YAHYA
Tanbur: Necati SAMANCI
Klasik Kemençe: Didem AYDEMİR TUNCER
Viyola: Serhat ÇİĞİLTEPE
Viyolonsel: Serdar AÇIN
Ritm: Mine GEYİK-Murat GÜNAYDIN-Hidayet GÜRSEL-Halil Uğur KUTLU

(Gülnihal-2006)

Daha fazla videoya gözat

Daha fazla videoya gözat