9 yıl önce

İZMİR DEVLET KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU-Esma Zikri

Nafi Tuncer
ESMA ZİKRİ
Beste: Ahmet HATİPOĞLU

İZMİR DEVLET KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU
TASAVVUF MÜZİĞİ KONSERİ

Yöneten (Şef): Erhan PARLAT