Trần Ngọc Hùng

@tamtamtambinhlong
1:11
TẤT CẢ CHÚNG SANH LÀ CHA MẸ TA TỪ NHIỀU ĐỜI NHIỀU KIẾP
6 năm trước
3:20
TẤT CẢ CHÚNG SANH ĐỀU CÓ PHẬT TÁNH VÀ LÀ THÂN BẰNG QUYẾN THUỘC CỦA CHÚNG TA
6 năm trước
3:06
TÁC HẠI THẢM KHỐC CỦA TỘI THỦ DÂM.
6 năm trước
1:19
TÀ DÂM TÀ VẠY VỢ NGƯỜI SẼ NHẬN QUẢ BÁO THẢM KHỐC.....
6 năm trước
1:04
SUY GẪM VỀ LUẬT NHÂN QUẢ MÀ THÀNH TÂM ĂN NĂN SÁM HỐI.....
6 năm trước
11:36
QUẢ BÁO THẢM KHỐC CHO NHỮNG KẺ LÀM DÂM THƯ, AUDIO SEX, VIDEO SEX......
6 năm trước
2:51
QUẢ BÁO CỦA TỘI THỦ DÂM.
6 năm trước
3:01
PHƯỚC ĐỨC Ở ĐỜI
6 năm trước
5:44
PHẬT TẠI TÂM RẤT HAY CÁC BẠN Ạ
6 năm trước
1:42
PHÓNG SINH ĐỂ LÀM TĂNG TRƯỞNG TÂM TỪ BI CỦA CHÚNG TA
6 năm trước
1:28
KHẨU....
6 năm trước
1:25
GIỚI....
6 năm trước
1:39
GIẾT HẠI SÚC VẬT ĐỂ CÚNG TẾ CHA MẸ SẼ CÓ TỘI
6 năm trước
5:53
GIẢI NGHI VỀ ĂN CHAY ĐĐ. THÍCH PHƯỚC TIẾN
6 năm trước
1:05
GIEO NHÂN NÀO .....GẶT QUẢ NẤY......
6 năm trước
1:40
CHÚ NGUYỆN DŨNG MÃNH VÀ NIỆM PHẬT ĐỂ TRẤN ÁP TÀ DÂM
6 năm trước
18:07
BÀI HỌC CHO NGƯỜI HÁO SẮC
6 năm trước
2:03
ĂN NĂN SÁM HỐI TỘI TÀ DÂM LÀ NHƯ THẾ NÀO
6 năm trước
5:35
Ý...
6 năm trước
1:45
Ý NGHĨA VÀ GIÁ TRỊ MƯỜI NGHIỆP LÀNH
6 năm trước
4:09
XIN HÃY CÙNG TÔI QUỲNH GIANG TRÌNH BÀY
6 năm trước
4:34
XIN CHO CON MỘT NIỀM TIN
6 năm trước
1:55
TỪ BI TÂM LÀ GÌ..... LÀ LÒNG THƯƠNG XÓT LOÀI VẬT.....
6 năm trước
2:43
TRƯỞNG DƯỠNG LÒNG TỪ BI, GIỮ TÂM THƯƠNG YÊU MUÔN LOÀI
6 năm trước
2:54
TỘI BÁO CỦA VIỆC GIẾT HẠI VÀ ĂN THỊT CHÚNG SANH
6 năm trước
2:57
THOÁT CHẾT NHỜ GIẢ ĂN CHAY.
6 năm trước
0:47
THẾ NÀO LÀ OAN TRÁI VÀ QUẢ BÁO CỦA NGHIỆP SÁT SINH
6 năm trước
2:02
NHỮNG ÁC BÁO TRONG SỰ ĂN UỐNG GIẾT HẠI MẠNG CHÚNG SANH
6 năm trước
2:44
NGƯỜI CÓ LÒNG TỪ BI SẼ CÓ NHIỀU PHƯỚC BÁU
6 năm trước
0:45
NHÌN ĐỜI NÀY CHỊU KHỔ SUY GẪM LUẬT NHÂN QUẢ SẼ BIẾT NHÂN GÂY ĐỜI TRƯỚC
6 năm trước