8 yıl önce

Sipan Xelat "Evin"...cémb@ki_40

cemb@ki
Bare evindari hesir e
Es u sevat e
Dile evindar ra naze
Her be tebate
Heywax li min delala min
Agir berdin bedana min
Ji te hezkiri ve dile min
Girti cave min
Cima cerek li dur ne neri
Evin ne pirsi
Min go na,te go bele
Guh ne da kesi
Heywax li min delala min
Agir berdin bedana min
Ji te hezkiri bi korani
Gırti çaven mın...