Dailymotion tidak memilih video yang muncul di halaman Topik secara manual, ia dijana oleh algoritma. Jika anda berpendapat bahawa sesuatu video mempunyai Topik yang tidak sesuai, laporkan kepada kami

Paus Fransiskus

3 jam lalu

Pope Francis goes to hospital for check-up - Italian media

Guardian Nigeria
Guardian Nigeria
Lihat maklumat lebih mengenai