Dailymotion tidak memilih video yang muncul di halaman Topik secara manual, ia dijana oleh algoritma. Jika anda berpendapat bahawa sesuatu video mempunyai Topik yang tidak sesuai, laporkan kepada kami

Mark Cuban

24 hari lalu

Mark Cuban And Elon Musk Lock Horns Over Diversity And Inclusion: 'The Loss Of DEI-Phobic Companies Is My Gain'

Benzinga
Benzinga
In the aftermath of Claudine Gay‘s departure from the Harvard presidency, billionaires Mark Cuban and Elon Musk have ignited a fierce debate over diversity, equity, and inclusion (DEI) initiatives.

What Happened: Mark Cuban recently took a stand for DEI initiatives via a social media post, in response to Elon Musk’s remarks that equated DEI to “racism,” reported Business Insider.