Cari
Perpustakaan
Log masuk
Dailymotion tidak memilih video yang muncul di halaman Topik secara manual, ia dijana oleh algoritma. Jika anda berpendapat bahawa sesuatu video mempunyai Topik yang tidak sesuai, laporkan kepada kami
Tonton skrin penuh
5 hari lalu|495 views

Biden makes Juneteenth a national holiday_2

Entertaiment ET
Entertaiment ET
Lihat maklumat lebih mengenai
Ditambah

5 hari lepas