Dailymotion tidak memilih video yang muncul di halaman Topik secara manual, ia dijana oleh algoritma. Jika anda berpendapat bahawa sesuatu video mempunyai Topik yang tidak sesuai, laporkan kepada kami

Hari Alam Sekitar

2 bulan lalu

World Environment Day - Saving Water Tips

The Star
The Star
Reducing water usage can have a significant impact on our carbon footprint and help us reach real net zero. Here's some water saving tips that we all can do.

WATCH MORE: https://thestartv.com/c/news
SUBSCRIBE: https://cutt.ly/TheStar
LIKE: https://fb.com/TheStarOnline
Lihat maklumat lebih mengenai
Ditambah

3 bulan lepas