Dailymotion tidak memilih video yang muncul di halaman Topik secara manual, ia dijana oleh algoritma. Jika anda berpendapat bahawa sesuatu video mempunyai Topik yang tidak sesuai, laporkan kepada kami

Amy Carter

3 tahun lalu

Jimmy and Rosalynn Carter discuss their 'extraordinary' 75 year marriage

Radio Program
Radio Program
Jimmy and Rosalynn Carter discuss their 'extraordinary' 75 year marriage
Lihat maklumat lebih mengenai