Dailymotion tidak memilih video yang muncul di halaman Topik secara manual, ia dijana oleh algoritma. Jika anda berpendapat bahawa sesuatu video mempunyai Topik yang tidak sesuai, laporkan kepada kami

Featurette

kelmarin

From Scratch | Featurette - Authenticity at the Core | Netflix

80PoundMedia
80PoundMedia
In this inside look at FROM SCRATCH, author Tembi Locke, showrunner Attica Locke, and director Nzingha Stewart share some of the lived experiences they poured into the fabric of the series as Black women storytellers.