Dailymotion tidak memilih video yang muncul di halaman Topik secara manual, ia dijana oleh algoritma. Jika anda berpendapat bahawa sesuatu video mempunyai Topik yang tidak sesuai, laporkan kepada kami

Ron DeSantis

12 hari lalu

BREAKING NEWS: DeSantis Rips Senate Dress Code Change To Fit John Fetterman's Style: 'Oh My Gosh!'

Forbes
Forbes
At a press briefing, Gov. Ron DeSantis (R-FL) slammed a change in the Senate dress code to accommodate Sen. John Fetterman's (D-PA) less formal style.
Lihat maklumat lebih mengenai
Ditambah

1 bulan lepas