สำนักข่าวไทย TNA MCOT

tna, ข่าวด่วน, news,ชัวร์ก่อนแชร์
tna.mcot.net
สำนักข่าวไทยเป็นสำนักข่าวแห่งแรกของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นในปี 2520 มีสถานะเสมือนหนึ่งเป็นสำนักข่าวแห่งชาติ และถือเป็นผู้ผลิตหลักที่เป็นหนึ่งในข้อได้เปรียบทางธุรกิจของบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิต รวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท...
2.9M
ดู
489
ผู้ติดตาม
23.1K
วิดีโอ