สำนักข่าวไทย TNA MCOT

@TNAMCOT
สำนักข่าวไทยเป็นสำนักข่าวแห่งแรกของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นในปี 2520 มีสถานะเสมือนหนึ่งเป็นสำนักข่าวแห่งชาติ และถือเป็นผู้ผลิตหลักที่เป็นหนึ่งในข้อได้เปรียบทางธุรกิจของบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิต รวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เน้นความเป็นกลาง ถูกต้อง เชื่อถือได้ รวดเร็วทันเหตุการณ์ ผ่านสื่อของบริษัทฯ ที่หลากหลาย ได้แก่

1. สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ - MCOT HD หมายเลข 30
2. สถานีวิทยุฯ โมเดิร์นเรดิโอ
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทาง www.mcot.net เว็บไซต์สำนักข่าวไทย https://tna.mcot.net รวมทั้งให้บริการข่าวทางโซเชียลมีเดีย
และ ธุรกิจสื่อใหม่ (New Media)

The Thai News Agency is Thailand’s first news agency established in 1977 with a status like a national news agency. The Thai News Agency could be counted as one of main producers sustaining the Company’s business advantages. TNA bears the responsibility for the production, compilation, collection, analysis, and broadcast of neutral, accurate, trustworthy, and timely news and information through the Company’s various media:
1. Modernine TV
2. MCOT Radio Networks
3. Electronic media released through the Company’ website (www.mcot.net) and provision of news service in Social Media Platform and New Media
28:05
ข่าวในพระราชสำนัก วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2567
17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
22:26
ข่าวในพระราชสำนัก วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2567
เมื่อวานซืน
3:42
เมนูพิเศษอัมพวา พลิกวิกฤติปลาหมอคางดำ
เมื่อวานซืน
21:24
ข่าวในพระราชสำนัก วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2567
3 วันที่ผ่านมา
15:56
ข่าวในพระราชสำนัก วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2567
4 วันที่ผ่านมา
26:18
ข่าวในพระราชสำนัก วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2567
5 วันที่ผ่านมา
5:13
๑๐ สุขในใจราษฎร์ ตอนที่ ๑๑ : ราชทัณฑ์ปันสุข สิทธิที่เท่าเทียม
5 วันที่ผ่านมา
4:06
Made in Thailand แดนไทยเท่ : ศาลเจ้าปู่ย่า จ.อุดรธานี สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
5 วันที่ผ่านมา
3:25
เหตุไม่สงบในเมียนมาส่งผลยาเสพติดในไทยพุ่ง
5 วันที่ผ่านมา
24:12
ข่าวในพระราชสำนัก วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2567
6 วันที่ผ่านมา
3:54
Made in Thailand แดนไทยเท่ : บ้านสวนแห่งน้ำใจและการแบ่งปัน
6 วันที่ผ่านมา
12:58
ข่าวในพระราชสำนัก วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2567
7 วันที่ผ่านมา
21:01
ข่าวในพระราชสำนัก วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2567
8 วันที่ผ่านมา
4:07
ปัญหาแนวเขตทับลาน มุมมองที่แตกต่าง
8 วันที่ผ่านมา
12:55
ข่าวในพระราชสำนัก วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2567
9 วันที่ผ่านมา
10:47
ข่าวในพระราชสำนัก วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2567
10 วันที่ผ่านมา
14:28
ข่าวในพระราชสำนัก วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2567
11 วันที่ผ่านมา
17:02
ข่าวในพระราชสำนัก วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2567
12 วันที่ผ่านมา
4:28
๑๐ สุขในใจราษฎร์ ตอนที่ ๑๐ : คลองสวยน้ำใส คนไทยมีสุข
12 วันที่ผ่านมา
3:14
Made in Thailand แดนไทยเท่ : ตักบาตรพระล่องแพ ตลาดโอ๊ะป่อย
12 วันที่ผ่านมา
4:05
พาข้าวพาเที่ยว จ.ขอนแก่น
12 วันที่ผ่านมา
3:17
เต็นท์รถมือสองจะอยู่อย่างไรในยุครถป้ายแดงแข่งดัมพ์ราคา
13 วันที่ผ่านมา
16:36
ข่าวในพระราชสำนัก วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2567
13 วันที่ผ่านมา
2:41
Made in Thailand แดนไทยเท่ : ภูมิปัญญาสมุนไพร “อภัยภูเบศร” สู่มาตรฐานโลก
13 วันที่ผ่านมา
21:02
ข่าวในพระราชสำนัก วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2567
14 วันที่ผ่านมา
4:44
EV จีนหั่นราคาแรงกระทบตลาดรถยนต์ไทย
14 วันที่ผ่านมา
40:23
ข่าวในพระราชสำนัก วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2567
15 วันที่ผ่านมา
24:55
ข่าวในพระราชสำนัก วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2567
16 วันที่ผ่านมา
20:43
ข่าวในพระราชสำนัก วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2567
17 วันที่ผ่านมา
18:44
ข่าวในพระราชสำนัก วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2567
18 วันที่ผ่านมา